पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज 209 कोरोना बाधित रुग्ण

पिंपरी

*पिंपरी चिंचवड महापालिका*
           

❇️ *करोना अपडेट* ❇️
शनिवार, दि. ४ जुलै २०२०
वेळ - सायंकाळी ६.५३ वाजता
~~~~~~~~~~~~~~~

🛐 एकूण करोना बाधित = *३९६७*

🛐 आज बाधित = *२०९*

🛐 शहराबाहेरील आज बाधित आलेल्या रूग्णांची संख्या = *१८*

🛐 करोना  मुक्त = *२,३६९*

🛐 उपचार सुरू = *१,५३२*

🛐 पुण्यातील रूग्णालयात उपचार घेत असलेले पिंपरी चिंचवड शहरातील रूग्ण = *०९*

🛐 पिंपरी चिंचवड शहरात उपचार घेणारे परंतु हद्दीबाहेरील रूग्ण = *१०२*

🛐 एकूण मयत = *८६*

🛐 शहरातील एकूण मयतांची संख्या = *५४*

🛐 शहराबाहेरील एकूण मयतांची संख्या = *३२*

🛐 आज मयत = *०४*

🛐 प्रतीक्षा अहवाल = *१,२३७*

🛐 एकूण सॅम्पल = *२५,१४१*

🛐 अहवाल प्राप्त = *२३,९०४*

🛐 आज रुग्णालयात दाखल = *३,७५१*

🛐 घरात अलगीकरण = *२८,९४३*

🛐 मनपाने सर्वेक्षण केलेल्या नागरिकांची संख्या = *६३,८७,५७८*

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
*आज करोना बाधित आलेले शहरातील १९१ रूग्ण या परिसरातील आहेत.*
🔯 नेहरुनगर
🔯 ज्योतीबानगर काळेवाडी
🔯 जुनी सांगवी
🔯 गुळवेवस्ती भोसरी
🔯 रुपीनगर तळवडे
🔯 काचघर निगडी
🔯 शाहुनगर चिंचवड
🔯 संत तुकाराम नगर पिंपरी
🔯 वैदुवस्ती पिंपळे गुरव
🔯 साईचौक पिंपरी
🔯 गुरुदेवनगर आकुर्डी
🔯 बंजरंगनगर खराळवाडी
🔯 प्राधिकरण निगडी
🔯 पवारनगर सांगवी
🔯 कासारवाडी
🔯 कामागार नगर पिंपरी
🔯 गायकवाडनगर दिघी
🔯 इंदिरानगर निगडी
🔯 पाटीलनगर चिखली
🔯 गव्हाणेवस्ती भोसरी
🔯 घरकुल चिखली
🔯 कुदळे चाळ पिंपरी
🔯 साईकॉलनी रोड रहाटणी
🔯 मोरवाडी पिंपरी
🔯 पिंपळे सौदागर
🔯 गणेशनगर भोसरी
🔯 शास्त्री कॉलनी पिं.सौदागर
🔯 गांधीनगर पिंपरी
🔯 केशवनगर कासारवाडी
🔯 एच.ए कॉलनी
🔯 आदिनाथनगर भोसरी
🔯 गांगुर्डेनगर पिं . गुरव
🔯 आदर्शनगर काळेवाडी
🔯 इंदिरानगर चिंचवड
🔯 लांडेवाडी
🔯 जयभिम नगर दापोडी
🔯 बोपखेल
🔯 खंडोबामाळ भोसरी
🔯 आळंदीरोड भोसरी
🔯 लिंकरोड पिंपरी
🔯 विद्यानगर चिंचवड
🔯 पंचतारानगर आकुर्डी
🔯 एम्पायर इस्टेट चिंचवड
🔯 लक्ष्मीनगर पिं.गुरव
🔯 अष्टविनायक चौक आकुर्डी
🔯 चऱ्होली
🔯 पवनानगर काळेवाडी
🔯 देहु - आळंदी रोड चिखली
🔯 क्षितीज नगर चिंचवड
🔯 साईबाबानगर चिंचवड
🔯 शिवधन रेसिडन्सी आकुर्डी
🔯 ताम्हाणेवस्ती चिखली
🔯 सुदर्शनगर पिं . गुरव
🔯 शिवानंद पिंपरी
🔯 काळभोरचाळ निगडी
🔯 पवनेश्वर मंदिर पिंपरी
🔯 मिलींदनगर पिंपरी
🔯 शिवनेरी बिल्डींग पिं . गुरव
🔯 बौध्दनगर पिंपरी
🔯 राजवाडेनगर काळेवाडी
🔯 रमाबाईनगर पिंपरी
🔯 भाटनगर
🔯 संभाजीनगर
🔯 चक्रपाणी वसाहत भोसरी
🔯 विठ्ठलनगर नेहरुनगर
🔯 चक्रपाणी वसाहत भोसरी
🔯 दत्तनगर चिंचवड
🔯 विठ्ठलवाडी आकुर्डी
🔯 आंबेडकरनगर पिंपरी
🔯 शरदनगर पिंपरी
🔯 शिवाजीवाडी भोसरी
🔯 विजयनगर पिंपरी
🔯 नढेनगर काळेवाडी
🔯 गजानननगर पिं.गुरव
🔯 म्हलारी बिल्डींग भोसरी , धावडेवस्ती भोसरी🔯 यमुनानगर निगडी
🔯 दत्तनगर चिंचवड
🔯 इंद्रायणीनगर भोसरी
🔯 यशवंतनगर पिंपरी
🔯 उदयनगर पिंपरी
🔯 फुलेनगर भोसरी
🔯 पदमावती नगरी चिखली
🔯 लांडगेआळी भोसरी
🔯 बनगरवस्ती मोशी
🔯 मोहननगर चिंचवड
🔯 जाधववाडी भोसरी
🔯 गणेश साम्राज्य मोशी
🔯 ढोरेनगर सांगवी
🔯 काळभोर नगर चिंचवड
🔯 शिवरत्न कॉलनी काळेवाडी
🔯 म्हाळसाकांत चौक आकुर्डी
🔯 विकासनगर किवळे
🔯 कोकणेनगर काळेवाडी
🔯 एकता सोसायटी मोशी
🔯 विन्डसर पार्क वाकड
🔯 तुळजाई वस्ती आकुर्डी
🔯 प्रियदर्शनीनगर जुनी सांगवी
🔯 श्रीनगर काळेवाडी

~~~~~~~~~~~~~~~
आज मयत झालेल्या व्यक्ती (पुरूष वय ४८) *सानेवस्ती, चिखली*

(पुरूष वय ६१) *वाल्हेकरवाडी, चिंचवड*

(स्त्री वय ७८) *एम्पायर इस्टेट, चिंचवड*

(स्त्री वय ६२) *निगडी* येथील रहिवासी आहेत.
~~~~~~~~~~~~~~~

*आज करोना बाधित आलेले शहराबाहेरील १८ रूग्ण हे येथील रहिवासी आहेत.*

✅ चिंचोली देहुरोड
✅ येरवडा
✅ औंध
✅ आळंदी
✅ मारुंजी
✅ चाकण
✅ सिंहगड रोड
✅ हडपसर
✅ देहुगाव
✅ खेड
✅ बाणेर
Labels:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

[blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget